banner

Opgeven
is geen
optie
    


Waar gaat de opbrengt van MARTIN heen?

De netto-opbrengst van Martin gaat voor 100% naar stichting Alpe d’HuZes en dat geld gaat vervolgens voor meer dan 100% door naar het KWF Kankerbestrijding.

Kanker treft heel veel mensen: ongeveer 40 procent van de mensen krijgt de ziekte. Alpe d’HuZes wil kanker onder controle krijgen, zodat mensen niet meer aan die ziekte overlijden maar in leven blijven. En daarbij hoort een goede kwaliteit van leven.

Zes keer de Alpe d'Huez opfietsen werd symbool voor het herwinnen van kracht. Alpe d’HuZes is een beweging geworden die zich keert tegen de ziekte en tegen de onmacht en de gelatenheid. Opgeven is geen optie! is het motto. Dat betekent inzet voor de patiënt, zonder er zelf beter van te worden. Al het geld dat opgehaald wordt gaat daarom voor 100 procent naar onderzoek- en implementatieprojecten tegen de ziekte kanker.
De besteding van het geld gebeurt in samenwerking met en na toetsing door KWF Kankerbestrijding en wordt geleid door drie principes:

  1. onafhankelijkheid
  2. de patiënt centraal
  3. verbindend

Onafhankelijk, om zuiver het doel na te streven: de schade onder controle krijgen die kanker veroorzaakt aan lichaam en aan de kwaliteit van leven. De patiënt centraal, want ten slotte zijn de patiënten de enigen die echt weten wat kanker is. Zij kennen als geen ander de verwoestende werking van kanker en weten als geen ander dat een oplossing nodig is. En verbindend, om de mensen die geconfronteerd worden met kanker te verbinden en partijen en individuen samen te brengen: patiënten, familie, vrienden, dokters, onderzoekers, verpleegkundigen. En ieder in zijn en haar best mogelijke rol.

Met deze leidraad in het achterhoofd zijn er door Alpe d’HuZes een aantal hoofdthema's gekozen waarop de komende jaren onze fondsen ingezet wordt. Met als belangrijkste criterium de vraag: wordt de patiënt hier beter van?

Concreet zijn het de volgende doelen:

A-CaRe:
Alpe d'HuZes Cancer Rehabilitation programma. Een revalidatieprogramma op maat voor alle kankerpatiënten vergoed door de ziektekostenverzekering.

Leerstoel Leven met Kanker:
psychosociale zorg voor kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling (hoe ga je om met je ziekte en je omgeving). 

Leerstoel Kanker en Voeding:

onderzoeksprogramma's voor goede voeding voor kankerpatiënten (dus geen preventie).

Sneldiagnose:
steeds meer ziekenhuizen passen hun werkwijze aan om zo bij vermoeden kanker de diagnose in 2 dagen te kunnen stellen.

Bas Mulder Award:

drie jonge onderzoekers doen baanbrekende kankeronderzoek. Award vernoemd naar Alpe d'HuZesser Bas Mulder die op 24-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Meer informatie over geldbesteding is te vinden op de website van Alpe d'HuZes: http://www.opgevenisgeenoptie.nl/bestedingen

Bestel hier

de Martin

Opbrengst 'Martin':

€45.000
€40.000
€35.000
€30.000
€25.000
€20.000
€15.000
€10.000
€5.000
€0

Doneer hier

Stort uw bijdrage op:
rekening: 1311.42.461
Stichting Alpe d’HuZes Agrio’s Big Challenge
te ‘s Heerenberg

IBAN: NL67 RABO 0131 1424 61

Onze materiaalsponsoren

Twitter

MarkupTwitterFeed: Unable to load http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=AD6_Agrio

Big Challenge


KWF Kanker bestrijding

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief.