banner

Opgeven
is geen
optie
    


NCRV

Samen op de wereld!

De NCRV zet zich in voor een samenleving waarin mensen betrokken zijn bij elkaar. Dat is verankerd in onze protestants-christelijke traditie, van waaruit we ons richten op verdraagzaamheid en de zorg voor elkaar.

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je maakt onderdeel uit van onze samenleving. Polarisatie en het uitvergroten van verschillen tussen mensen is wat ons betreft de verkeerde weg. Wij sluiten niemand uit.

Het individualisme en de groeiende intolerantie en onverschilligheid in de samenleving, baren ons zorgen. Volgens ons is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar verbinding en dus kiezen we voor de dialoog. De NCRV spant zich in voor een samenleving die ruimte biedt voor allerlei opvattingen en leefstijlen. Verschillen tussen mensen zijn vanzelfsprekend en mogen benoemd worden.  Wij willen mensen aansporen zich in elkaar te verdiepen en hun horizon te verbreden. We durven daarmee een visie uit te dragen die kwetsbaar is.

Onze programma’s onderscheiden zich door het menselijke verhaal. We brengen naar voren wat mensen beweegt en wat ze samenbrengt. We laten eerlijke en indringende verhalen horen en tonen hoe mensen leven en met elkaar omgaan. Menselijke thema’s, levensbeschouwing en discussie zijn de speerpunten van onze programmering. We nodigen iedereen uit om een eigen geluid en mening te laten horen.

Het is niet zo dat wij de oplossing voor een ideale maatschappij in onze achterzak hebben. We laten zien wat wij belangrijk vinden en dragen op deze manier bij aan een tolerantere samenleving. 

Een tolerante samenleving is een krachtige samenleving. Vanuit die overtuiging zijn we bij de NCRV aan het werk. We zijn de vrijblijvendheid voorbij en dragen wezenlijk bij aan deze samenleving. We zijn Samen op de wereld.

Bestel hier

de Martin

Opbrengst 'Martin':

€45.000
€40.000
€35.000
€30.000
€25.000
€20.000
€15.000
€10.000
€5.000
€0

Doneer hier

Stort uw bijdrage op:
rekening: 1311.42.461
Stichting Alpe d’HuZes Agrio’s Big Challenge
te ‘s Heerenberg

IBAN: NL67 RABO 0131 1424 61

Onze materiaalsponsoren

Twitter

MarkupTwitterFeed: Unable to load http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=AD6_Agrio

Big Challenge


KWF Kanker bestrijding

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief.