banner

Opgeven
is geen
optie
    


Agrio uitgeverij, specialist in agrarische uitgaven

Agrio is een middelgrote uitgeverij in ’s-Heerenberg, in 1990 opgericht door de heer Ben van Uhm. Ben weet zich omringd door ruim vijftig deskundige en enthousiaste medewerkers die het succesvolle agrarische pakket aan regionale en sectorale vakbladen en aanverwante internetsites verder uitbouwen. Deze ‘Agrioten’ hebben veelal agrarische roots. Hierdoor weet Agrio als geen ander wat er leeft in agrarisch Nederland. Dit stelt haar in staat de juiste vertaalslag op het gebied van communicatie te maken, middels een onafhankelijke en kritische verslaglegging.

Speerpunt

De Latijnse begrippen ‘landbouw’ en ‘streek’ vormen de bedrijfsnaam Agrio. Speerpunt van Agrio is dan ook de regionale formule. Bepalend hierbij is het streven optimaal aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de agrarische sector. Regionale netwerken zijn immers sterk en markten zijn veelal regionaal georganiseerd. De regionaal gerichte bladen, die niettemin een landelijke dekking vormen en een onderlinge samenhang hebben, vormen het zgn. Agrarisch Rondje Nederland. Daarmee onderscheidt Agrio zich van alle andere agrarische publicaties in Nederland.

Landelijke doelgroepbladen

Naast regionaal segmenteert Agrio de agrarische markt ook sectoraal. In een drietal sectorbladen worden onderwerpen behandeld die feilloos aansluiten bij de actualiteiten en ontwikkelingen in een bepaalde sector. Melkvee Magazine is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in de melkveehouderij. Akker Magazine is een alom gewaardeerd en gespecialiseerd allround akkerbouwvakblad. Pig Business is het ondernemersblad voor het topsegment in de varkenshouderij. Deze vakliteratuur met een ruimer, landelijk bereik, vormt de ideale aanvulling op de regionale formule. AgraPower - een bijzonder landbouw-mechanisatieperiodiek.

Allround mediabedrijf

Naast de traditionele bladen focust Agrio zich ook op de multimediale ontwikkeling. Al onze bladen zijn online vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de websites melkvee.nl, akkerwijzer.nl, landbouwagenda.nl, landbouwfilmpjes.nl, trekkerweb.nl een waardevolle aanvulling.

De ontwerpstudio, Agrio Media & Design, schakelt u in voor drukwerk, webdesign, videoproducties en grafische vormgeving. Zij is een vakkundige partner voor uw promotionele uitingen van concept tot eindproduct.

Agrio doet dit alles met veel passie en een pro-actieve houding. Boerennuchterheid voert daarbij de boventoon.

Bestel hier

de Martin

Opbrengst 'Martin':

€45.000
€40.000
€35.000
€30.000
€25.000
€20.000
€15.000
€10.000
€5.000
€0

Doneer hier

Stort uw bijdrage op:
rekening: 1311.42.461
Stichting Alpe d’HuZes Agrio’s Big Challenge
te ‘s Heerenberg

IBAN: NL67 RABO 0131 1424 61

Onze materiaalsponsoren

Twitter

MarkupTwitterFeed: Unable to load http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.rss?screen_name=AD6_Agrio

Big Challenge


KWF Kanker bestrijding

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze digitale nieuwsbrief.